The Impact of Anadolu Agency News as a News Source on Arab Media and Arab Public Opinion

ISSN: 2822-4493

PDF (English)

Anahtar Kelimeler

Haber Ajansları
Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Arapça Bölümü
Arap Dünyası
Arap Medyası

Kategori

Kaynak Göster

Özçağlayan, M., & Boudchar, O. A. (2022). The Impact of Anadolu Agency News as a News Source on Arab Media and Arab Public Opinion. TAM Akademi Dergisi, 1(2), 96–125. https://doi.org/10.58239/tamde.2022.02.002.x

Özet

Küresel haber ajansları, anlık haber dağıtımını ve tüketimini mümkün kılarak ve bununla birlikte küresel bağlantılılık deneyimini de teşvik ederek, günümüzün değişen küresel medya ortamlarında bile yalnızca medya kuruluşları için değil, bireyler için de haber sağlayıcıları olarak hala temel bir rol oynamaktadır. Medyanın küreselleşmesi, birkaç küresel haber ajansının dünya medyasına hakim olmasına yol açtı; bu nedenle, bu kurumların etkisi siyasi sınırlara bakılmaksızın ülkeler arasında yayılabilmektedir. Arap kamuoyunu kazanmak ve Arap dünyasındaki hakimiyetlerini pekiştirmek için uluslararası yarışın bir parçası olarak, büyük küresel haber ajansları programlarını ve haberlerini Arapça dilinde sunmaya çalışmaktadırlar. Son yıllarda Arap dünyasında önemli bir bölgesel güç olan Türkiye, Arap kamuoyuyla basın aracılığıyla iletişim kurmak için bazı girişimlerde bulunmuştur, bunlardan en önemlisi Anadolu Ajansı'nın Arapça bölümüdür. Bu temelde, çalışma, Anadolu Ajansı'nın Arapça bölümünün Arap dünyasındaki medya varlığının düzeyini ve niteliğini ve Anadolu Ajansı'nın en büyük Arap medya kuruluşları için nasıl güvenilir bir haber kaynağı haline gelebildiğini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, bir yandan araştırmacıların Anadolu Ajansı Arapça bölümünden Arapça gazetelerin aktardığı günlük ve aylık haber sayılarına ilişkin verileri topladığı nicel bir yaklaşım benimsenmiştir; nitel analizde ise çalışma, Anadolu Ajansı Arapça bölümünün Arap dünyasındaki başarısına ve gelişimine katkıda bulunan faktörleri belirlemek için bazı anketlerin ve önceki Arapça çalışmaların analizine dayanmaktadır. Çalışma, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ortak kültürel, dini ve tarihi bağların Anadolu Ajansı'nın Arap coğrafyalarında ve bölgelerinde aktif varlığını büyük ölçüde kolaylaştırdığını göstermiştir.

https://doi.org/10.58239/tamde.2022.02.002.x
PDF (English)

Referanslar

Akhbar el-Yom Newspaper. Data collection. https://akhbarelyom.com/

Akoum, C. (2013). The Arab “Anadolu Agency” a Media Communication Bridge Between Turkey and the Arabs, Asharq Al-Awsat Newspaper.

Al Sami, M. (2021). "Military Escalation and Diplomatic Stumbling. Where is the Yemen Crisis Headed?", Anadolu Agency.

Al Watan Newspaper. (2019), https://www.al-watan.com/

Al-Chourouk Newspaper. Data collection. https://www.alchourouk.com/

Alemdar, K., (2001). İletişim ve Tarih.

Al-Farhan, I. (2001). The Repercussions of Political and Cultural Globalization on the Arab World, Center for Middle Eastern Studies, Jordan.

Al-Jazeera Net. (2019). Data collection. https://www.aljazeera.net/live

Alleyne, M. D. (2016). International Power and International Communication. Springer.

Alquds Alarabi Newspaper. (2019) Data collection, https://www.alquds.co.uk/

Anadolu Agency (2020). “Survey: Turkish Drama Plays a Role in Tourism Promotion”, 07 September 2020.

Anadolu Agency, an overview of the agency's history, retrieved from: https://www.aa.com.tr/ar/p/%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9

Arab Barometer (2013). “Erdogan is the most popular regional leader among Arabs, followed by bin Salman”, retrieved from: https://raseef22.net/article/1082483

Arab Barometer. (2020). Data collection. https://www.arabbarometer.org/ar/

Arab Barometer. (2020, 2021). Data collection. https://www.arabbarometer.org/ar/

Başboğa, S. (2007). Anadolu Ajansı (1920-1922) (Master's thesis), Yeditepe University, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü – The Institute of Atatürk's Principles and History of Turkish Revolution).

BBC World. (2019, June 28). “Recep Tayyip Erdogan: Did the Arabs choose him as their hero?” (Translated from original source published in Arabic). https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48785030

Benrazek, Y. (2022). The Effects of Modern Turkish TV Series as a Soft Power on the Algerian Society, Marmara University, The Institute of Social Sciences.

Berg, M. (2017). Turkish Drama Serials as a Tool for Soft Power. Participations: Journal of Audience & Reception Studies, 14(2), 32-52.

Boyd-Barrett, O. (2008). News Agencies in the Era of the Internet. Media Asia, 35(3), 163-169.

Boyd-Barrett, O., & Rantanen, T. (Eds.). (1998). The globalization of News. Sage.

Chapman, J. (2005). Comparative Media History: An introduction: 1789 to the Present. Polity.

Cingi, C. C. (2018). The Globalization of Communication, Anadolu University Journal of Social Sciences

Compton, J. R. (2004). The Integrated News Spectacle: A Political Economy of Cultural Performance (Vol. 6). Peter Lang.

Ekşi, M., & Erol, M. S. (2018). The Rise and Fall of Turkish Soft Power and Public Diplomacy. Gazi Akademik Bakış.

El-Djazair Newspaper. (2019). Data collection, http://eldjazaironline.dz/Accueil/

El-Mouden, M. (2021). Interview, conducted by Omo Aiman Boudchar, 15 June 2021, University of Cadiz, Spain.

Fourie, P. J. (Ed.). (2001). Media Studies: Content, Audiences, and Production (Vol. 2). Juta and Company Ltd.

Gardner, D. (2021). Erdogan as Arab People’s Choice Reveals Weakness of Region’s Leaders, Financial Time.

Hasgur, M. (2013). The Perception of Turkey in the Middle East in the Last Decade: The cases of Egypt and Tunisia.

Heinrich, A. (2011). Network Journalism: Journalistic Practice in Interactive Spheres. Routledge.

Hills, J. (2010). The Struggle for Control of Global Communication: The Formative Century. University of Illinois Press.

Hussein, A., Jarallah, A., Al-Qahtani, A. & Al-Saffari, A. (2021). Soft Power in the Arab Region (Saudi Arabia, Turkey, Iran) Study in Strategies and Influence, Strategic Thought Center for Studies, Turkey, (Trans, original work published in Arabic, 2021)

Jabbour, J. (2019). The Diplomacy of the Rising Power, Arab Center for Research and Policy Studies. (Trans, original work published in Arabic, 2019)

Kayyali, A, W. (2021). Why Erdogan? Regional Leadership and the Conflict over Arab Hearts and Minds. Arab Barometer.

Majdoubi-Bahida, E. H. (2010). Western Arabic-language TV channels between the Media Bridge and the Diplomatic Agenda, Academic journal “Infoamérica”, 215-219, (Translated, original work published in Spanish, 2010).

Majdoubi-Bahida, E. H. (2021). Interview, conducted by Omo Aiman Boudchar, 12 June 2021, University of Malaga, Spain.

Osterlund, P. B. (2022). “Turkey, a Mediator in Ukraine, Mends Its Own Ties with Neighbours”, Al Jazeera.

Phalen, W. J. (2014). How the Telegraph Changed the World. McFarland.

Rai al-Youm Newspaper. (2019). Data collection. https://www.raialyoum.com/

Rantanen, T. (2009). When the News was New. John Wiley & Sons.

Rayward, W. B. (Ed.). (2016). Information Beyond Borders: international Cultural and Intellectual Exchange in the Belle Epoque. Routledge.

Robbins, M. (2021). Heavy Hands and Heavy Hearts: The Perils of Military Intervention in the Middle East and North Africa, Arab Barometer.

Roche, M. (2022). Citizens Lukewarm on Leaders’ Cold War, Arab Barometer.

Scholte, J. (1997). Global Capitalism & the State. International Affairs.

Shrivastava, K. M. (2007). News Agencies from Pigeon to Internet. Sterling Publishers Pvt. Ltd.

Tekeli, S. (2005). Atatürk ve Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansı Yayınları.

Thussu, D. K. (2018). International Communication: Continuity and Change. Bloomsbury Publishing.

Thussu, D. K. (2019). Transnational News Flows. In Oxford Research Encyclopedia of Communication.

Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License ile lisanslanmıtır.

Telif Hakkı (c) 2022 TAM Akademi Dergisi

Dil Seçim - Select Language

Dil Seçim - Select Language Dili değiştir. Mevcut dil:
TAMDE, Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanmaktadır.

Bu dergideki tüm makaleler Atıf-GayriTicari-AynLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0) ile lisans altına alınmıştır.
TAM Akademi Dergisi açık erişimli bir dergidir. Okuyucular tüm makalelere üye olmadan ve ücret ödemeden erişebilir.
© Toplumsal Aratırmalar Merkezi 2022. Tüm hakları saklıdır.