Hakem Rehberi

ISSN: 2822-4493

 1. Bu doküman, TAM Akademi Dergisi'nde yayınlanan makalelerin standartlarının belirlenmesinde ve hakemlere yayın konusunda karar vermede rehberlik sağlaması amacıyla Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

 2. TAM Akademi Dergisi, hakemlerin benimseyeceği yüksek standartların yazarlara, dergiye ve sosyal bilimler alanına fayda sağlayacağına inanmaktadır. Hakemler, bu yüksek standartların korunmasına yardımcı olabileceği gibi yazarların gelecekte daha iyi makaleler üretmelerine de yardımcı olabilir.

 3. TAM Akademi Dergisi, “Çift Taraflı Kör Hakemlik” ilkesini benimsemiştir. Bu sayede yazar ve hakemler, birbirlerinin kimliklerini bilmeden denetim süreci gerçekleştirilmektedir. Yazarlardan ilk aşamada makalelerinde kimlik bilgilerine yer vermemesi istenmektedir. Ancak editörler, bu anonimliği korumak için tüm önlemleri almakla mükelleftir.

 4. TAM Akademi Dergisi’ne gönderilen makaleler için ilk aşamada alan editörü tarafından konunun uzmanı iki hakem atanır. Makalenin yayınlanabilmesi için iki hakemden de onay alması beklenir. Eğer kararlardan biri ret diğeri kabul ise alan editörü tarafından bir hakem daha atanır ve yayın kararı için son hakemin vereceği karar belirleyici olur.

 5. TAM Akademi Dergisi’nin editöryal süreci Open Journal System (OJS), ile yürütülmektedir. Editörler ve hakemler tüm süreci OJS üzerinden yürütmektedir.

Hakem Süreci

 1. Tam Akademi Dergisi, “Araştırma Makalesi, Teorik Makale, Derleme, Çeviri, Kitap İncelemesi ve Konferans Bildirisi” gibi sosyal bilimler alanına katkı sunacak birçok türde makaleleri yayın ilkeleri gereğince kabul etmektedir. Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerin özgün olması, bir konuya yeni araştırma yöntemi sunması, güncel konulara ilgiyi teşvik etmesi, gelecekteki araştırmalar yararına iyi bilinen veya daha az bilinen sonuçları özetlemesi ve yeni sonuçlar içermesi beklenmektedir.

 2. TAM Akademi Dergisi Yayın Kurulu, hakemlerden makalenin TAMDE’de yayınlanıp yayınlanamayacağına karar vermesi için aşağıdaki soruları dikkate almaları istenmektedir:
  • Makale, sosyal bilimlerde yer alan bir konu kapsamında değerlendirilebilir mi?
  • Makalenin Türkçe ve yabancı dildeki başlıkları içerik ile uyumlu mu?
  • Özet, makaleyi tanıtmak için yeterli mi?
  • Makalenin konusu ile Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler ilişkili midir?
  • ‘Özet’ bölümünde makalede ne yapıldığı, nasıl yapıldığı (araştırma türü, veri toplama ve değerlendirme süreci) bulgu/bulgular (ampirik çalışmalarda) ve sonuç/sonuçlar sunulmuş mu?
  • Makale, ‘Giriş’, ‘Yöntem’, ‘Bulgular’ ve ‘Sonuç’ bölümleri içeriyor mu?
  • Makalenin amaç ve kapsamı yeterince açıklanmış mı?
  • Makalede kısaltmalar varsa bunlar ‘giriş’ veya ‘özet’ bölümünde tanımlanıyor mu?
  • Çalışmanın konusu, yeterli ölçüde ve sistematik bir yaklaşımla sunulmuş mu?
  • Orijinal ve birinci el kaynaklara ulaşılmış mı?
  • Güncel çalışma ve kaynaklara ulaşılmış mı?
  • Makale alanına katkı sağlıyor mu?
  • Alana ilişkin kavram ve terimler yerinde ve doğru kullanılmış mı?
  • Dilbilgisi kurallarına uygun, açık ve yalın bir üslup kullanılmış mı?
  • Makale içeriğiyle uyumsuz, gereksiz bilgi ve yorumlar var mı?
  • Araştırmanın kapsamı ve sınırlılıkları belirtiliyor mu?
  • Makalede amaca ulaşılacak doğru yöntem kullanılmış mı?
  • Araştırma sorusu/soruları ve/veya hipotezleri gerekçeli olarak açıklanıyor mu?
  • Makale metni içinde yer almayan atıflar ‘Kaynakça’ bölümünde yer alıyor mu?
 1. Hakemler bu soruların tümüne Evet, Kısmen ve Hayır olarak yanıt vermek zorundadır. Ancak makalenin yayınlanabilir kararı alması için hakemlerin tümüne onay vermesi gerekmez. Ancak değerlendirme formunda özellikle Kısmen ve Hayır cevabı verilen sorularla ilgili ve yazara bu sorular dışında kalan önerilerini “Yazara Not” bölümünde belirtmesi gerekmektedir.

 2. Hakemler bu form ile aşağıdaki kararları alabilmektedir:
  • Yayınlanması uygundur (Makale yayın için kabul edilir)
  • Düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanabilir (Makale yazarın düzeltmeleri yapması sonrası tekrar hakeme gönderilmeden editör kararınca yayınlanır.)
  • Düzeltmelerden sonra tekrar görmek istiyorum (Yazarın düzeltmeleri yapması sonrası makale aynı hakeme değerlendirilmek üzere yeniden gönderilir)
  • Yayınlanmaya uygun değil (Makale reddedilir.)
 1. Yazarlar hakemlerin önerilerini kabul etmek zorunda değildir. Ancak neden kabul etmediğini, gerekçeleri ile açıklayan bir metni hakeme ve alan editörüne göndermek üzere sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Böyle bir durumda alan editörü 4. Maddeyi dikkate alacaktır.

 2. Hakem Değerlendirme Süreci için en fazla 3 aylık bir süre öngörülmektedir.

 3. Yazarların hakem önerileri doğrultusunda yapacakları düzenlemeyi 15 gün içinde yapması beklenir. Ancak önerilen düzeltmelerin yoğunluğuna göre bu süre 1 aya kadar uzayabilir.

 4. Yazarlar yapmış olduklarını tüm düzenlemeleri ayrı bir Word dosyasında veya belge üzerinde belirtmelidir. Ancak özellikle PDF ve Word dosyasında not eklerken yazarın anonimliğe dikkat etmesi gerekmektedir.

 5. Hakemler, daha fazla rehberlik almak veya endişelerini dile getirmek için OJS üzerinden bir tartışma başlatarak iletişim kurabilirler. Buradaki tartışmaları yazarlar görmemektedir.
Dil Seçim - Select Language

Dil Seçim - Select Language Dili değiştir. Mevcut dil:
TAMDE, Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanmaktadır.

Bu dergideki tüm makaleler Atıf-GayriTicari-AynLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0) ile lisans altına alınmıştır.
TAM Akademi Dergisi açık erişimli bir dergidir. Okuyucular tüm makalelere üye olmadan ve ücret ödemeden erişebilir.
© Toplumsal Aratırmalar Merkezi 2022. Tüm hakları saklıdır.