Künye

ISSN: 2822-4493

TAM (Toplumsal Araştırmalar Merkezi) Akademi Dergisi

tamde.org
toplumsalarastirmalarmerkezi.org

ISSN: 2822-4493

Toplumsal Araştırmalar Merkezi Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ – Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Editör

Öğr. Gör. Dr. Mustafa GÖKMEN – Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Kerim KARAGÖZ - Alanya Üniversitesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sorumlu Olduğu Alanlar: İletişim, Siyaset, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Turizm

Arş. Gör. Dr. Deniz Keba EKİNCİ – Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Sorumlu Olduğu Alanlar:  Felsefe, İlahiyat, Tarih, Sosyoloji, Hukuk

Öğr. Gör. Ali PARİM (M.A.) – Iğdır Üniversitesi, Tuzluca Meslek Yüksekokulu
Sorumlu Olduğu Alanlar: Uluslararası ilişkiler, Dil ve Edebiyat, Güzel Sanatlar, Bilişim, Ekonomi

 

Yabancı Dil Editörleri

Arş. Gör. Umut YAVUZ (M.A.), Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. Adnan SERT, Kocaeli Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu

Redaktör

Öğr. Gör. Ali PARİM (M.A.), Iğdır Üniversitesi, Tuzluca Meslek Yüksekokulu
Kemal AKKURT (M.A.) 

Görsel Yönetmen

Mustafa ÇOKYAŞAR (M.A.)

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL – Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Ali Muhammet BAYRAKTAROĞLU – Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Ali Poyraz GÜRSON – Okan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Bayram KESKİN – Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bünyamin AYHAN – Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Füsun ALVER – İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Gülsün KURUBACAK – Anadolu Üniversitesi, Uzaktan Öğretim Bölümü
Prof. Dr. Güven Necati BÜYÜKBAYKAL – İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Hale ŞIVGIN – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin Emre BAĞCE – Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Muhsin HALİS – Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa EMİR – Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ – Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Prof. Dr. Özgür ÇENGEL, İstanbul Galata Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Hale YILMAZ – Southern Illinois University, Department of History – ABD
Dr. Öğr. Üyesi Kerim KARAGÖZ - Alanya Üniversitesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Aslı YURDİGÜL – Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Emine KOYUNCU – Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Faruk TURHAN – Süleyman Demirel Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Fikret ÇANKAYA – Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. İsmail Latif HACINEBİOĞLU – İstanbul Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri
Prof. Dr. Mehmet Cem PEKMAN – Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Selami ÖZSOY – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman Hakan YILMAZ – Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Levent ELDENİZ – Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Doç. Dr. Doğa Başar SARIİPEK – Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Mine HALİS – Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Nedret Çağlar – Süleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Üniversitesi

 

Uluslararası Danışma Kurulu

Prof. Dr. Sitnikov Catalina SORIANA – University of Craiova, Faculty of Economics Business And Management – Romanya
Doç. Dr. Ergin JABLE – University of Prishtina, Filoloji – Kosova
Doç. Dr. Fariz AHMADOV – Azerbaijan State Economic University,– Azerbaycan
Doç. Dr. Hale YILMAZ – Southern Illinois University, Department of History – ABD
Doç. Dr. Lyubkina Olena VIKTORIVNA – Taras Shevchenko National University Of Kyiv, Faculty of Economics – Ukrayna
Doç. Dr. Mirsaitov Rakhymzhan GARİPZHANOVİCH – M.Kh.Dulaty Taraz Regional University, Faculty of Economics And Law – Kırgızistan
Doç. Dr. Roslina Binti Abdul Latif - Taylor's University, Faculty of Social Sciences & Leisure Management – Malezya  
Dr. Funda GÜVEN – Nazarbayev University, School of Humanities and Social Sciences – Kazakistan

 

TAM Akademi Dergisi, yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

 

İlk Yayın Tarihi: Mayıs 2022

Yayın Dönemi: Mayıs ve Kasım

İletişim
editor@tamde.org

Dil Seçim - Select Language

Dil Seçim - Select Language Dili değiştir. Mevcut dil:
TAMDE, Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanmaktadır.

Bu dergideki tüm makaleler Atıf-GayriTicari-AynLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0) ile lisans altına alınmıştır.
TAM Akademi Dergisi açık erişimli bir dergidir. Okuyucular tüm makalelere üye olmadan ve ücret ödemeden erişebilir.
© Toplumsal Aratırmalar Merkezi 2022. Tüm hakları saklıdır.