Telif Hakkı ve Açık Erişim Bildirimi

ISSN: 2822-4493

TAM Akademi Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI)'nin tanımladığı ilkeler ışığında Açık Erişimi tanımlar ve BOAI'nın aşağıdaki açık erişim tanımını benimser.

Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir. 

TAM Akademi Dergisi, dergiye açık erişim sağlamayı taahhüt eder. Bu nedenle yayınlanan içeriğin tüm bölümlerini  tüm dünyada kalıcı ve serbestçe erişilebilir hale getirme görevini kabul etmiştir.

TAM Akademi Dergisi, makalelerin başvuru sürecindeki işlemleri ve basımı için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez.

Dergi içeriği sürekli ve ücretsiz olarak kullanıma açıktır.

TAM Akademi Dergisi, çevrimiçi içeriğin arşivlenmesi ve korunmasını tamde.org adresinde hizmet veren Open Journal System aracılığıyla Lockss kullanarak yapmaktadır. 

TAM Akademi Dergisi'nde yayınlanan bütün makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) lisansına tabidir. Lisans hakkında daha fazla bilgi almak için Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0) adresini ziyaret edebilrsiniz.

Bütün yazarlar, dergimizde yayınlanan makalelerinin, açık kaynak erişimini ve CC BY-NC 4.0’ın koşullarını kabul ederler.

Yazarlar Telif Devir Sözleşmesini imzalayarak TAM Akademi Dergisi'ne CC-BY-NC-SA lisansı altında yayın hakkı verir.

  • Paylaş — eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
  • Uyarla — karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et
  • Atıf — uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.
  • GayriTicari — Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
  • AynıLisanslaPaylaş — Eğer materyali karıştırdınız, aktardınız ya da materyalin üzerine inşa ettiyseniz, ancak orjinal lisansın aynısı lisans ile dağıtabilirsiniz
  • Ek sınırlamalar yoktur — Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

Lisans hakkında detaylı açıklamaya Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0) adresinden ulaşabilirsiniz.

Dil Seçim - Select Language

Dil Seçim - Select Language Dili değiştir. Mevcut dil:
TAMDE, Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanmaktadır.

Bu dergideki tüm makaleler Atıf-GayriTicari-AynLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0) ile lisans altına alınmıştır.
TAM Akademi Dergisi açık erişimli bir dergidir. Okuyucular tüm makalelere üye olmadan ve ücret ödemeden erişebilir.
© Toplumsal Aratırmalar Merkezi 2022. Tüm hakları saklıdır.