Gönderiler

ISSN: 2822-4493

Makale göndermek için giriş yapın veya kayıt olun.

Yazar Rehberi

Makale Yapısı

 1. TAM Akademi Dergisi, Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir. Türkçe veya İngilizce fark etmeksizin her iki dilde öz ve anahtar kelimeler makalelerde mutlaka yer almalıdır.

 2. Türkçe dilinde yazılmış makalelerde Abstract ve Keywords bölümünden sonra İngilizce Genişletilmiş Özet

  İngilizce Genişletilmiş Özette araştırmanın konusu, amacı, araştırma soruları/hipotezleri kullanılan yöntem ve ulaşılan sonuçlar yer almalı ve iki sayfayı geçmemelidir.

Türkçe makalelerde sıralama şu şekilde olmalıdır:

 • Türkçe Makale Başlığı
 • Öz
 • Anahtar Kelimeler (5 adet)
 • İngilizce Makale Başlığı
 • Abstract
 • Keywords
 • İngilizce Genişletilmiş Özet
 • Giriş
 1. Makale İngilizce dilinde yazılmış ise İngilizce başlık altında İngilizce öz ve anahtar kelimelere yer verilmelidir. Ardından ise Türkçe başlık altında Türkçe özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. İngilizce dilinde yazılmış makaleler için İngilizce Genişletiliş Özete gerek yoktur.

İngilizce makalelerde sıralama şu şekilde olmalıdır:

 • İngilizce Makale Başlığı
 • Abstract
 • Keywords (5 adet)
 • Türkçe Makale Başlığı
 • Öz
 • Anahtar Kelimeler (5 adet)
 • Introduction
 1. Makalelerinizi gönderirken https://tamde.org/index.php/tamde/libraryFiles/downloadPublic/3 adresindeki yazım şablonumuzu kullanabilirsiniz. Editöryal sürecin daha hızlı olması amacıyla makalelerinizi yazım şablonumuza uygun bir şekilde göndermeniz önem arz etmektedir. TAM Akademi Dergisi, yazım şablonuna uygun gönderilmeyen makaleleri doğrudan reddetme hakkına sahiptir.

 2. Makale A4 boyutunda olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları, Üst, Alt, Sağ ve Sol için 2,5 cm olmalı ve sayfa dikey konumlandırılmalıdır. Ancak genişliği fazla tablo, grafik, resim vs. kullanıldığı durumlarda yalnızca içeriğin yer aldığı sayfa yatay olarak konumlandırılabilir.

 3. Makale ile ilgili bir açıklama eklenmesi gerekiyorsa 1 numara olarak dipnot verilmedir.

Örnek:

 1. Makale başlığından sonra yazar bilgilerine yer verilmelidir. Başlığın hemen altına yazar isimleri virgül ile ayrılarak eklenmelidir. Her bir yazara, eğer makale açıklaması yoksa 1, makale açıklaması varsa 2 numara ile başlayacak şekilde dipnot verilmelidir. Dipnot bölümünde ilgili sırasıyla yazarın unvan, kurum, bölüm, e-posta ve ORCID bilgisi yer almalıdır.

(Makalesini değerlendirmek üzere dergimize gönderen yazarlar ilk aşamada 8. Maddeyi uygulamamalıdır. Benimsediğimiz Çift taraflı kör hakemlik sistemi gereğince ilk aşamada makale içerisinde yazar bilgilerine yer verilmemelidir. Makaleniz hakem sürecinden sonra yayınlamaya uygun bulunursa editör tarafından gerekli düzenlemeleri yapmak üzere makaleniz tarafınıza yeniden gönderilecektir.)

 1. Öz bölümü 100 kelimeden az, 300 kelimeden fazla olmamalıdır. Öz bölümünde mutlaka çalışmanın amacı, yöntemi ve ulaşılan sonuç kısaca açıklanmalıdır. Öz bölümünde atıf yapılmamalıdır.

 2. Öz’ün altında yazım şablonunda olduğu gibi 5 adet anahtar kelime yer almalıdır. Anahtar kelimeler ise baş harfleri büyük olmalıdır.

 3. Makale Başlığı, Öz, Giriş, İçerik Başlıkları, Sonuç ve Kaynakça gibi başlıkların yazı boyutu 12, yazı tipi ise Calibri (Gövde) olmalıdır. Başlıkların yalnızca baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

 4. Makalenin yapısını belirlemek ve ana metinde düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere, yazıda ana, ara ve alt başlıklar kullanılmalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda ise Giriş bölümünden sonra başlıklar numaralandırılmalıdır.

Giriş

 1. Ana Başlık
  1.1. Alt Başlık
 1. Ana Başlık
  2.1. Alt Başlık
 1. Tüm belgede satır aralığı 1,15 cm olmalıdır.
 1. Paragraf aralığı Sol, Sağ, ve Önce 0nk Sonra ise 8nk olmalıdır.
 1. Başlık haricindeki tüm metinler yazı tipi Calibri (Gövde), yazı boyutu ise 11 olmalıdır.
 1. Başlıklandırma yaparken Word’ün stil menüsünden başlık derecesi seçilmeli ve bir önceki maddede belirtilen yazı tipi uygulanmalıdır.

Şekil, Tablo ve Görseller

 1. Şekiller ve görseller birden başlayarak numaralandırılmalı ve açıklama içeriğin altında yer almalıdır.

 2. Tablolar da birden başlayacak şekilde numaralandırılmalıdır. Ancak şekil ve görsellerden farklı olarak açıklaması tablonun üstünde yer almalıdır.
 1. Tabloların paragraf aralığı Önce, Sonra, Sol ve Sağ’da 0nk, yazı boyutu ise 10 punto olmalıdır. Tablo yüksekliği ise içeriğe göre olabildiğince dar olmalıdır.
 1. Tablo, şekil ve görsel açıklamaları 10 punto olmalıdır.

Kaynakça Stili

 1. TAM Akademi Dergisi, APA atıf sisteminin son sürümüne (7. Sürüm) göre hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir.
 1. TAM Akademi Dergisi, atıf verme ve kaynakça oluşturmada Mendeley, Zotero, Endnote gibi referans yönetim sistemlerinin kullanılmasını önermektedir. Word’ün kendi kaynakça yönetim sistemi Türkçe ile uyumludur. Ancak Mendeley, Zotero, Endnote gibi kaynakça yönetim sistemlerinde APA stili kullanıldığında Türkçe ile adaptasyon sorunları yaşanabilmektedir. Bu sorunu çözmek için https://github.com/citation-style-language/styles/blob/master/apa-tr.csl adresinden APA’nın Türkçeye uyarlanmış stil dosyasını indirerek ilgili programın stil ayarları menüsünden eklemeniz gerekmektedir.
 1. Metin içi referanslarda mutlaka sayfa, paragraf vs. bilgileri yer almalıdır. Örnek: (Yılmaz ve Köse, 2012: 217) değil (Yılmaz & Köse, 2012, s. 217) şeklinde olmalıdır.
 1. APA 7. Sürümde en sık kullanılan kaynak türleri şunlardır:

Tek Yazarlı Kitap

       Kaynakça: Yılmaz H. (2016). Becoming Turkish: Nationalist Reforms and Cultural Negotiations in Early Republican Turkey 1923-1945. Syracuse University Press

       Metin içi: (Yılmaz, 2016, s. 45)

       İki Yazarlı Kitap

       Kaynakça: Yılmaz, M., & Köse, Aynur. (2012). Seçimler ve Değerler. Serander Yayınları

       Metin içi: (Yılmaz & Köse, 2018, s. 94)

       Üç Yazarlı Kitap

        Kaynakça: Binark, M., Bayraktutan, G., & Durna, T. (2020). İletişim Hakkı ve Yeni Medya Tehditler ve Olanaklar. Uğur Mumcu Vakfı Yayınları.

        Metin içi: (Binark vd., 2020, s. 16)

        Üçten Fazla Yazara Sahip Kitap

        Kaynakça: Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J. K., Liang, T.-P., & Turban, D. C. (2018). Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective. Springer International Publishing.

        Metin içi: (Turban vd., 2018, s. 314)

        Çeviri Kitaplar

        Kaynakça: Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2018). Derin Öğrenme (Fatoş Yarman Vural, R. G. Cinbiş, & S. Kalkan, Çev.). Buzdağı Yayınevi.

        Metin içi: (Goodfellow vd., 2018, s. 59)

        Derleme Kitaplar

        Kaynakça: Mutlu, E. (Der.). (2010). Kitle İletişim Kuramları. Ütopya Yayınevi.

         Metin içi: (Mutlu, 2010, s. 66)

         Dergi Makaleleri

         Kaynakça: Yılmaz, M. ve Karakaş, O. (2019). ANALYSIS OF 23 JUNE 2019 ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY ELECTION IN TERMS OF POLITICAL VALUES. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology10(38), 35-52. doi:10.5824/1309-1581.2019.3.002.x

         Metin içi: (Yılmaz & Karakaş, 2020, s. 76)

        Web Sayfaları

        Kaynakça: Akan, Y. (2018, Haziran 9). Yeni Medya Nedir ve Ne İş Yapar? | Pazarlama Türkiye. https://pazarlamaturkiye.com/gun-gectikce-populerlesen-yeni-medya-nedir-ve-ne-is-yapar/

        Metin İçi: (Akan, 2018, par. 2) – (Par., paragrafın kısaltmasıdır.)

 1. Kaynakça girintisi 1,25 cm asılı, yazı boyutu ise 10 punto olmalıdır. APA 7. Sürüme göre kaynakça oluşturulmalıdır. Özellikle yazım şablonuna kopyala yapıştır yapılırken bu aşama gözden kaçmaktadır. 

Gizlilik Beyanı

TAM Akademi Dergisi'ndeki isimler ve e-posta adresleri, bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. E-posta adresine gelecek bildirimler Profil Ayarları >> Bildirimler bölümünden ayarlanabilmektedir. 

Ayrıca sisteme girilen e-posta adreslerine Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenecek kongre, konferans, sempozyum gibi etkinlik duyuruları da göderilecektir. Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen etkinliklerden haberdar olmak istemiyorsanız editor@tamde.org adresi üzerinden iletişime geçilmesi gerekmetedir. 

Yukarıda belirten bilgiler harcinde verilen bilgiler başka hiçbir amaçla kullanılmayacaktır.

Dil Seçim - Select Language

Dil Seçim - Select Language Dili değiştir. Mevcut dil:
TAMDE, Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanmaktadır.

Bu dergideki tüm makaleler Atıf-GayriTicari-AynLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0) ile lisans altına alınmıştır.
TAM Akademi Dergisi açık erişimli bir dergidir. Okuyucular tüm makalelere üye olmadan ve ücret ödemeden erişebilir.
© Toplumsal Aratırmalar Merkezi 2022. Tüm hakları saklıdır.