Ulusal Kimlik Çekiciliği Bakımından Türkiye İş Bankası Reklam Filmlerinin Analizi

ISSN: 2822-4493

PDF

Anahtar Kelimeler

Reklam Çekicilikleri
Reklam Filmleri
Türkiye Cumhuriyeti
Ulusal Kimlik
Ulusal Markalama

Kategori

Kaynak Göster

URALMAN , N. H. (2023). Ulusal Kimlik Çekiciliği Bakımından Türkiye İş Bankası Reklam Filmlerinin Analizi. TAM Akademi Dergisi, 2(2), 160–175. https://doi.org/10.58239/tamde.2023.04.001.x

Özet

2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün kutlanması, markaların Türkiye'deki iletişim çalışmalarında ulusal kimlik unsurlarını kullanmalarına aracılık etmiştir. Diğer yandan Türkiye’de kuruluş amaçları ve değerleri bakımından cumhuriyet tarihi ile doğrudan ilişkili köklü bazı markalar, kuruldukları günden itibaren bu kimlik öğelerini sürdürülebilir bir iletişim stratejisine dönüştürmüştür. Türkiye İş Bankası, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinin temsillerinden biri olarak iletişim uygulamalarında ulusal kimlik öğelerini sürekli kullanan bu markalardan biridir. Bu çalışmanın amacı Türkiye İş Bankası’nın televizyonda gösterilen ve Youtube’da paylaşılan reklam filmlerinin mesajlarında yer verilen ulusal kimlik öğelerini tespit etmek ve bu mesajlarla cumhuriyetin hangi değerlerinin günümüze değin topluma aktarıldığını tespit etmektir. Bu amaçla Türkiye İş Bankası reklam filmlerinde kullanılan ulusal kimlik öğeleri, Türkiye için geliştirilmiş “Ulusal Kimlik Çekiciliği Kodları” çerçevesinde içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş, içeriklerde yer alan Türkiye Cumhuriyeti değerleri derlenmiştir. Çalışmanın sonucunda İş Bankası’nın reklam filmlerinde cumhuriyet değerlerinin en fazla kültürel kodlarla aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu çekicilik kodunu tarihsel kodlar (olaylar, kişilikler ve eserler) izlemektedir. Ortak kamusal unsurlar (ünlüler ve kamusal semboller), ülkeye dair kodlar (Türkiye ifadesi, bayrak, milli takım, asker, şehirler) ve ulusal kodlar reklam filmlerinde yarıya yakın oranda kullanılmıştır. Dilsel öğelere Atatürk’ün sözleri ile yer verilmiştir. Filmlerin genelinde cumhuriyet değerlerinin geçmişe dair unsurlara iliştirilerek nostaljik bağlamda aktarılmakta olduğu, bu değerlerin günümüz izleyicisiyle ilişki kurmasını olanaklı kılacak günümüz ve geleceğe ilişkin referanslar içerdiği tespit edilmiştir.

https://doi.org/10.58239/tamde.2023.04.001.x
PDF

Referanslar

Aaker, D. A. (1996). Building strong brands. Simon and Schuster.

Armstrong, J. S. (2010). Persuasive advertising: Evidence-based Principles. Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230285804

Aronczyk, M. (2013). Branding the Nation: The Global Business of National Identity. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199752164.001.0001

Balta Peltekoğlu, F. (2022). Halkla İlişkiler Nedir? Beta Yayınları.

Batey, M. (2012). Brand Meaning. Psychology Press.

Berger, J. (1999). Görme Biçimleri. Metis Yayınları.

Canpolat, N. (2012). Geçmişten Günümüze Örneklerle Türkiye’de Halkla İlişkilerin Gelişimi. Seçkin Yayınları.

Clow, K. E., & Baack, D. (2005). Concise Encyclopedia of Advertising. Best Business Books: The Haworth Reference Press.

Dahlen, M., Lange, F., & Smith, T. (2009). Marketing Communications: A Brand Narrative Approach. John Wiley & Sons.

Davies, M. (1993). Developing Combinations of Message Appeals for Campaign Management. European Journal of Marketing, 27(1), 45-63. https://doi.org/10.1108/03090569310024558

Dinnie, K. (2008). Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. Routledge.

Elden, M., & Bakır, U. (2010). Reklam Çekicilikleri: Cinsellik, Mizah, Korku. İletişim Yayınları.

Ellwood, I. (2002). The Essential Brand Book: Over 100 Techniques To Increase Brand Value. Kogan Page.

Gündüz Kalan, Ö. (2009). Reklamda Ulusal Kimliğin Kullanımı: Türkiye’de 2006 Yılı Televizyon Reklamları Üzerine Bir Araştırma [Yayımlanmamış Doktora Tezi] İstanbul Üniversitesi.

Hetsroni, A. (2000). The Relationship Between Values and Appeals in İsraeli Advertising: A Smallest Space Analysis. Journal of Advertising, 29(3), 55-68. https://www.jstor.org/stable/4189152

Kapferer, J.-N. (2012). The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking. Kogan Page.

Kotler, P., & Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing. Pearson.

Kunczik, M. (2016). Images Of Nations and International Public Relations. Routledge.

Moran, N., & Bagchi, R. (2019). The Power of Emotional Benefits: Examining The Role of Benefit Focus on Donation Behavior. Journal of Advertising, 48(3), 284-291. https://doi.org/10.1080/00913367.2019.1602857

Moriarty, S. E. (1991). Creative Advertising: Theory and Practice. Prentice Hall.

Petracca, M., & Sorapure, M. (2007). Advertising’s Fifteen Basic Appeals. Içinde Common Culture: Reading and Writing About American Popular Culture (ss. 73-90). Pearson.

Pollay, R. W. (1984). The Identification and Distribution of Values Manifest in Print Advertising 1900-1980 en Personal Values and Consumer Behavior, AG Woodsode and R. Pitts, eds. Lexington, MS. Pitts, eds. Lexington, MS.

Pollay, R. W. (1985). The subsiding sizzle: A descriptive history of print advertising, 1900-1980. Journal of Marketing, 49(3), 24-37. https://doi.org/10.2307/1251613

Rusciano, F. L., Fiske-Rusciano, R., & Wang, M. (1997). The Impact of “World Opinion” on National Identity. Harvard International Journal of Press/Politics, 2(3), 71-92. https://doi.org/10.1177/1081180X97002003006

Tarasheva, E. (2014). Image of a Country Created by İnternational Media: The Case of Bulgaria. Cambridge Scholars Press.

Uralman, N. H., & Selvi-Taşdan, Ö. C. (2017). A Corporate Communication Analysis of a Long-Standing Turkish Brand: Is Türkiye ̇İs ̧Bank A Heritage Brand? Estudos em Comunicação, 24. https://ojs.labcom-ifp.ubi.pt/ec/article/view/75

Ünsal, Y. (1971). Bilimsel Reklam ve Pazarlamadaki Yeri. Bilim Kitabevi.

Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License ile lisanslanmıtır.

Telif Hakkı (c) 2023 TAM Akademi Dergisi

Dil Seçim - Select Language

Dil Seçim - Select Language Dili değiştir. Mevcut dil:
TAMDE, Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından yayınlanmaktadır.

Bu dergideki tüm makaleler Atıf-GayriTicari-AynLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0) ile lisans altına alınmıştır.
TAM Akademi Dergisi açık erişimli bir dergidir. Okuyucular tüm makalelere üye olmadan ve ücret ödemeden erişebilir.
© Toplumsal Aratırmalar Merkezi 2022. Tüm hakları saklıdır.