URALMAN , N. H. Ulusal Kimlik Çekiciliği Bakımından Türkiye İş Bankası Reklam Filmlerinin Analizi. TAM Akademi Dergisi, 2023, doi:10.58239/tamde.2023.04.001.x.