BOYALI, U., & AKTAŞ, C. (2023). Dijital Oyun ve Sosyal Etkileşim. TAM Akademi Dergisi, 2(2), 226–242. https://doi.org/10.58239/tamde.2023.04.005.x